کانون جوان مرکز فرهنگی قدس با توکل به خدا و بر اساس مبانی تربیتی اسلامی آغاز به کار کرد. اعضای این واحد بعد از طی کردن کلاسهای مختلف فرهنگی و دینی در دوره اول و دوم وارد دوره اول متوسطه شده و بصورت برنامه ریزی شده دقیق تربیتی طی ۴ سال توسط یک مربی بر اساس مهمترین و اصلی ترین نیاز های هدایت خواهند شد. مربیان کانون جوان با ارتباط مستمر با والدین از نقاط قوت و ضعف خود آگاه شده و از نظرات والدین نیز بهره مند خواهند شد. آگاهی از وضعیت درسی و تحصیلی اعضا و کمک به تقویت بنیه علمی آنها از دیگر اهداف این کانون است.
اردو های یک روزه تفریحی، اردوی مشهد مقدس، اردوی قم و جمکران کلاسهای فوق برنامه و ورزشی از دیگر برنامه های کانون جوان قدس می باشد.